İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Birçok risk faktörünü barındıran işimizde ortaya çıkabilecek kazaları ortaya çıkmadan önleyebilmek için; faaliyetlerimizi başta TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nu esas alarak sürdürürüz.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda; yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklere uymayı taahhüt ederiz.
  • Ülkemizin ve işletmemizin en kıymetli üretim unsurları olan çalışanlarımızın sağlık ve emniyetinin takibini en üst seviyede tutarız.
  • Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki bilinç düzeylerini geliştirmek için çalışırız.
  • Bütün üretim faaliyetlerimizi İş Sağlığı ve Güvenliği temelinde yürütürüz.
  • Sektörümüzde etkin olan yeni teknolojilerin kullanımı ile; işletmemizde İş Sağlığı ve Güvenliği’ni tehdit edebilecek risklerin mümkün olan en düşük seviyeye indirgenmesi için çalışırız.
Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.